BekendmakingAangevraagde APV vergunning verlenging standplaatsvergunning verkoop van vlees (waren)

Verlenging van de standplaatsvergunning voor de verkoop van vlees en vleeswaren op alle maandagen in 2019
Locatie : winkelcentrum Santhorst Van Diepeningenlaan
Datum aanvraag : 1 oktober 2018

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie