BekendmakingAangevraagde APV vergunning verlenging standplaatsvergunningen

Winkelhof

Verlenging van de standplaatsvergunning voor 2017 voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op vrijdag en zaterdag
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 24 november 2016

Verlenging van de standplaatsvergunning voor januari 2017 voor het aanbieden van de diensten van Zorg en Zekerheid op donderdag
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag 25 november 2016

Verlenging van de standplaatsvergunning voor 2017 voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op zaterdag
Locatie: plein Statendaalder
Datum aanvraag: 28 november 2016

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland