BekendmakingAangevraagde APV vergunning werkzaamheden kabels leidingen

Ouderzorg

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie : Kleigaarde 3
Datum besluit : 17 januari 2018

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 25 januari tot en met 5 april tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kleigaarde 3  Leiderdorp Nederland