BekendmakingAangevraagde APV vergunningen week 3

Aangevraagd

Heel Leiderdorp
Een ventvergunning voor een promotiecampagne van Fattenvall in de periode van 3 tot en met 15 februari 2020
Locatie: Heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 10 Januari 2020

Uw (schriftelijke) reactie over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie