BekendmakingAangevraagde APV vergunningen week 51

Kerkwijk
Ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden in de avond en nacht op 9 en 10 januari 2020
Locatie : Amaliaplein
Datum aanvraag : 3 december 2019

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie