BekendmakingAangevraagde APV vergunningen week 7 (2019)

Kerkwijk
Koningsdag bij de Hollandsche Tuyn op zaterdag 27 april 2019 van 10.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 24
Datum aanvraag: 24 januari 2019

Jaarlijkse aubade, op 27 april 2019 om 09.00 uur
Locatie: Hoofdstraat, ter hoogte van huisnummer 24 en de Dorpskerk
Datum aanvraag: 7 februari 2019

Elisabethhof

WOOON Lentemarkt op zaterdag 20 april 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: binnenplein WOOON
Datum aanvraag: 5 februari 2019

Ouderzorg
Seizoenstandplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen in november en december 2019
Locatie: winkelcentrum Santhorst
Datum aanvraag: 7 december 2018

Ontheffing plaatsen kampeermiddel in de maanden november en december 2019
Locatie: Kwikstaartplein
Datum aanvraag: 23 januari 2019

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie