BekendmakingAangevraagde APV vergunningen week 8 (2019)

Ouderzorg

Incidentele standplaatsvergunning voor de verkoop van perkplantjes op 11 mei 2019 van 08.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Laan van Ouderzorg tussen Scheppingskerk en AH
Datum aanvraag: 12 februari 2019

Viering van het jaarlijkse Bevrijdingsfeest op 5 mei 2019 van 13.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Park de Houtkamp
Datum aanvraag: 13 februari 2019

Heel Leiderdorp

Jaarlijkse prestatieloop op Koningsdag, 27 april 2019 van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: start en finish bij Van Houdt, Luykendreef
Datum aanvraag: 13 februari 2019

Kerkwijk

Voor de jaarlijkse Stille Tocht op 4 mei 2019 van 19.30 uur tot 20.00 uur
Locatie                                                : route van Hoofdstraat naar begraafplaats
Datum aanvraag                              : 13 februari 2019

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie