BekendmakingAangevraagde APV vergunningen week 9 (2019)

Ouderzorg

Koningsdag bij Brasserie Park op 27 april 2019 van 14.00 uur tot 00.00 uur
Locatie                                   : Van Diepeningenlaan 2
Datum aanvraag                    : 14 februari 2019

Bevrijdingsdag bij Brasserie Park op 5 mei 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur
Locatie                                   : Van Diepeningenlaan 2
Datum aanvraag                   : 12 februari 2019

Binnenhof

Koningsdag bij Grand Café Hofplein op 27 april 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur
Locatie                                   : Plein Statendaalder
Datum aanvraag                  : 15 februari 2019

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie