BekendmakingAangevraagde bouwvergunning uitbreiden schoolgebouw Klimopzoom 41

Aangevraagde bouwvergunning

 Klimopzoom 41: uitbreiden schoolgebouw (2e fase).

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom  41  Leiderdorp Nederland