BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning (ingetrokken) plaatsen fietsenstalling

Ouderzorg
Het plaatsen van een fietsenstalling
(2018-0111-OG01)
Locatie: Middelgeest 22
Datum besluit: 12 juli 2018

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Middelgeest 22  Leiderdorp Nederland