BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning - rectificatie termijn zienswijze

Rectificatie (termijn zienswijze)

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Elisabethhof

Transformeren van kantoor naar woongebouw

Locatie: Elisabethhof 1

Zienwijze t/m: 19 maart 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Elisbathhof 1  Leiderdorp Nederland