BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning 13 maart 2019

Aangevraagd (reguliere procedure) omgevingsvergunning

Vogelwijk
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (Z/19/076551
Locatie: Vronkenlaan 21
Datum ontvangst: 4 maart 2019

Buitenhof
Aanleggen van 2 warmteleidingen (Z/19/076760)
Locatie: tracé Driegatenbrug, Engelendaal, A4
Datum ontvangst: 6 maart 2019

Informatie