BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning aanleg warmtetransport

Heel Leiderdorp
Aanleg warmtetransportleiding van Rotterdam naar Leiden via Leiderdorp (2018-0054-OG01)
Locatie : Kadastraal perceel B 4492 in Leiderdorp
Datum ontvangst : 9 maart 2018

De warmtetransportleiding maakt deel uit van het project Warmtelevering Leidse Regio, met als doel restwarmte uit Rotterdam opnieuw te benutten door dit aan de Leidse regio te leveren. Dit sluit aan bij onze doelstellingen uit de duurzaamheidagenda en het regionale energieakkoord Holland Rijnland.
Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/duurzaam

Informatie