BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning aanpassen/aanvullen van verleende vergunning voor het realiseren van een 380 kv hoogspanningsverbinding voor tracé "Noordring" (reguliere procedure)

Achthoven
Het aanpassen/aanvullen van een reeds verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een 380 kv hoogspanningsverbinding voor het tracé de "Noordring" (2016-0071-OG01)
Locatie: Bospolder, nabij Ruigekade
Datum ontvangst: 31 maart 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bospolder   Leiderdorp Nederland