BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning aanpassen carports Obool

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Wijk Winkelhof

aanpassen van de carports

Locatie                        :           Obool 1 t/m 4

Datum ontvangst        :           27 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Obool 1t/m4  Leiderdorp Nederland