BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning brandveilig in gebruik nemen van ruimte (uitgebreide procedure)

De Baanderij

Herindeling van bovenverdieping en het brandveilig in gebruik nemen van de ruimte (2016-0148-OG01/ 034279)
Locatie: Vlasbaan 7
Datum ontvangst: 8 augustus 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vlasbaan 7  Leiderdorp Nederland