BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning doorbraak jongerencentrum

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning:

Bloemerd

maken van een doorbraak in het jongerencentrum

Locatie                        :           Bloemerd 1C

Datum ontvangst        :           27 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd  1C  Leiderdorp Nederland