BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning intern wijzigen van 2 bouwdelen Alrijne Ziekenhuis (reguliere procedure)

Elizabethhof
Intern wijzigen van 2 bouwdelen van het Alrijne
Ziekenhuis. Hierbij wijzigen brandgrenzen. (2015-0146-OG01)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangst: 8 september 2015

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 1  Leiderdorp Nederland