BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning ivm onderhoudswerkzaamheden Doesbrug

Aangevraagd (reguliere procedure)

Bospoort

aanleggen van een parkeerterrein, trap en een hemelwaterafvoer i.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan de Doesmolenbrug (Z/19/074315)

Locatie                                 : Bospolder

Datum ontvangst            : 23 januari 2019

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland