BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Joop Zoetemelkclassic

Heel Leiderdorp
Voor het passeren van de Joop Zoetemelk Classic 2019 over de Persant Snoepweg op zaterdag 23 maart 2019
Locatie: Persant Snoepweg
Datum aanvraag: 10 januari 2019
De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie