BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning kappen bomen

Aangevraagd (reguliere procedure)

Buitenhof

Kappen van 2 populieren i.v.m. de herinrichting van de locatie.
Herplant: ja, de nieuw aan te planten bomen worden in het reconstructieplan ingepast. (2017-0004-OG01/ 040400)
Locatie: Maarten 't Hartstraat 11
Datum ontvangst: 10 januari 2017

Wilt u de aangevraagde omgevingsvergunningen inzien? Dan kunt u een afspraak maken via www.leiderdorp.nl, kies voor de button 'afspraak maken'.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Maarten 't Hartstraat 11  Leiderdorp Nederland