BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning kappen bomen

Elisabethhof

Kappen van 3 bomen. Deze staan, m.b.t. de herinrichting van de Persant Snoepweg, op locaties waar aanpassing gedaan moeten worden en zijn niet inpasbaar binnen de nieuwe situatie. Herplant: Ja (2017-0029-OG01/043425)
Locatie: Persant Snoepweg
Datum ontvangst: 14 maart 2017

Aangevraagde/verleende vergunningen inzien? Stuur een mailtje naar info@leiderdorp.nl.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg   Leiderdorp Nederland