BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning kappen bomen

Leyhof

Kappen van 8 bomen i.v.m. ophogen van de wijk. Herplant: ja op dezelfde locatie met bomen die passen in het groenstructuurplan. (2017-0179-OG01/052794)
Locatie: Maria van Hongarijelaan 1
Datum ontvangst: 12 oktober 2017

De aanvraag is ingediend om ophoogwerkzaamheden in de wijk Leyhof uit te kunnen voeren. Kijk voor meer informatie op www.leiderdorp.nl/leyhof

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Maria van Hongarijelaan 1  Leiderdorp Nederland