BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning kappen van een linde Vogellaan

Vogelwijk

Kappen van een linde want deze vertoont overmatige scheefstand. Dit vormt een gevaar voor de omgeving want er is kans op omvallen. Herplant: Ja ( boom is al geplant)

Locatie: Vogellaan 13

Datum ontvangst: 3 mei 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Vogellaan 13  Leiderdorp Nederland