BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning mobiele mast

Zijlkwartier

In opdracht van de provincie Zuid-Holland voert Spie
onderhoudswerkzaamheden uit aan de Spanjaardsbrug.
Voor deze werkzaamheden moeten een aantal voorwerpen
op de weg geplaatst worden: mobiele mast met tijdelijke
verlichting, wc en een bouwhek. Deze voorwerpen
worden hier geplaatst voor de periode van 5 november
2018 t/m 16 december 2018. Hiervoor vraagt Spie een
omgevingsvergunning voor gebruik openbare ruimte aan. (2018-0170-OG01)
Locatie : Zijldijk 1A
Datum ontvangst : 24 oktober 2018

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 1A  Leiderdorp Nederland