BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen dakkapel Johan Wagenaarstraat

Buitenhof

Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (Z/19/074676)

Locatie                                 : Johan Wagenaarstraat 5

Datum ontvangst            : 30 januari 2019

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Johan Wagenaarstraat 5  Leiderdorp Nederland