Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning plaatsen dakkapel Kasteelhof 6

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Plaatsen dakkapel  voordakvlak Locatie                        :           Kasteelhof 6Datum ontvangst       :           2-02-2011Activiteit(en)                :           bouwen  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kasteelhof  6  Leiderdorp Nederland