Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning plaatsen dakkapel Koningstraat 40

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Plaatsen dakkapel op voordakvlak

Locatie                         :          Koningstraat 40
Datum ontvangst       :           25-11-2010
Activiteit(en)                :           bouwen

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Koningstraat  40   Nederland