Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning plaatsen dakopbouw Wilgenpark 36

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Het uitbreiden van een bestaande woning door het plaatsen van een dakopbouw op de garage aan de zijgevel in afwijking van het geldende bestemmingsplan

Locatie                        :           Wilgenpark 36

Datum ontvangst        :           31-3-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.     

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wilgenpark 36  Leiderdorp Nederland