BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen gevelreclame apotheek Ommedijk 183

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  

Wijk Buitenhof
Het plaatsen van gevelreclame bij apotheek
Locatie                        :           Ommedijk 183
Datum ontvangst        :           23-02-2011  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ommedijk  183  Leiderdorp Nederland