BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen hijskraan tbv bouwwerkzaamheden G. de Blankenlaan 15

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Wijk Kalkhaven

Het tijdelijk plaatsen van een hijskraan tbv bouwwerkzaamheden

Locatie                        :           G. de Blankenlaan 15

Datum ontvangst        :           11-4-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op G. Blankenlaan 15  Leiderdorp Nederland