BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen hoogwerker Winkelhof

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning:

Winkelhof

plaatsen hoogwerker

Locatie                        :           Reaal 1

Datum ontvangst        :           22 november 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Winkelhof   Leiderdorp Nederland