BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen keuken Loevenstein 41

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Ouderzorg

het maken van een open keuken

Locatie                        :           Loevestein 41

Datum ontvangst        :            24 november 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Loevenstein 41  Leiderdorp Nederland