BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen koelcontainer aan Van Diepeningenlaan

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Tijdelijk plaatsen koelcontainer
Locatie                 : Van Diepeningenlaan (achter de winkels, op de Raaphorst)
Datum ontvangst  : 6-12-2010
Activiteit(en)           : bouwen  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland