BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Plaatsen reclame Ommedijk 120

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wijk Buitenhof

plaatsen van reclame

Locatie                        :           Ommedijk 120

Datum ontvangst        :           19 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ommedijk 120  Leiderdorp Nederland