Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning plaatsen reclameborden Persant Snoepweg 10

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Plaatsen reclameborden

Locatie                        : Persant Snoepweg 10
Datum ontvangst       : 2-12-2010

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 10  Leiderdorp Nederland