Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning plaatsen schuur Wilgenpark 7

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 Plaatsen schuur

Locatie                        : Wilgenpark 7
Datum ontvangst       : 1-12-2010

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Wilgenpark 7  Leiderdorp Nederland