Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van een aanhanger op het parkeerterrein Hoofdstraat

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Kerkwijk
Het plaatsen van een aanhanger in openbaar gebied
Locatie                        :           parkeerterein Hoofdstraat
Datum ontvangst       :           27-02-2011  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat   Leiderdorp Nederland