BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van een container Oltmansdreef 19

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Binnenhof

plaatsen van een container

Locatie                        :           Oltmansdreef 19

Datum ontvangst        :           29 augustus 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Oltmansdreef 19  Leiderdorp Nederland