BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel Middelgeest

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Wijk Ouderzorg

plaatsen van een dakkapel

Locatie                        :           Middelgeest 10

Datum ontvangst        :           24 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Middelgeest 10  Leiderdorp Nederland