BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel Middelgeest 10

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Wijk Ouderzorg

plaatsen van een dakkapel en een inpandige doorbraak

Locatie                        :           Middelgeest 10

Datum ontvangst        :           14 september 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Middelgeest 10  Leiderdorp Nederland