BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van gevelreclames Zijldijk 24a

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procesdure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk De Baanderij

Het plaatsen van gevelreclames

Locatie                        :           Zijldijk 24a

Datum ontvangst        :           29-4-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk  24a  Leiderdorp Nederland