BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen van terreinsignage (reclame) Persant Snoepweg 10

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 

Wijk Elisabethhof

Het plaatsen van terreinsignage (reclame)

Locatie                :    Persant Snoepweg 10

Datum ontvangst :   25-5-2011

 Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persant Snoepweg 10  Leiderdorp Nederland