BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning plaatsen VICnet ruimte verkeersregeling van rijkswaterstaat

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Elisabethhof

Het plaatsen van een VICnet ruimte voor verkeersregeling van rijkswaterstaat

Locatie                        :           Rijksweg A4 nr. 2

Datum ontvangst        :           5-4-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Rijksweg A4   Leiderdorp Nederland