Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning plaatsen zonnescherm Buitendijklaan 130

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  

 Wijk Buitenhof

Het plaatsen van een zonnescherm

Locatie                        :           Buitendijklaan 130

Datum ontvangst        :           7-3-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.   

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Buitendijklaan 130  Leiderdorp Nederland