Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning realisatie van winkelfunctie Zijlbaan 20

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  

Wijk De Baanderij

Het afwijken van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan t.b.v.de realisatie van een winkelfunctie binnen een bedrijventerrein bestemming

Locatie                        :           Zijlbaan 20

Datum ontvangst        :           30-3-2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.     

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlbaan  20  Leiderdorp Nederland