BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning realiseren van een kinderopvang Achthovenerweg 27

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Wijk Achthoven

realiseren van een kinderopvang in het stalgedeelte van de boerderij

Locatie                        :           Achthovenerweg 27

Datum ontvangst        :           4 oktober 2011

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg  27  Leiderdorp Nederland