BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Schepenstraat 1

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende  omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Wijk Ouderzorg

tijdelijk plaatsen van een container

Locatie                        :           Schepenstraat 1

Datum ontvangst        :           21 juli 2011

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Schepenstraat 1  Leiderdorp Nederland