BekendmakingAangevraagde omgevingsvergunning Simon Ouwerkerkstraat

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Locatie                        :           Simon Ouwerkerkstraat 5

Datum ontvangst        :           7 juni 2011

Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Ouwerkerstraat 5  Leiderdorp Nederland