Bekendmakingaangevraagde omgevingsvergunning sloop asbestbekleding Marjoleintuin 58

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  Sloop strook asbestbekleding Locatie                    : Marjoleintuin 58Datum                     : 10-12-2010Activiteit(en)            : slopen    

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland